ผู้ว่าฯสั่ง ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ทุกสถาบันการศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศสั่ง ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ทุกสถาบันการศึกษา โดยเลื่อนจากวันที่ …

ผู้ว่าฯสั่ง ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ทุกสถาบันการศึกษา Read More