จงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดา แต่รู้จักช่วยทำมาหากิน ดีกว่าคู่ชีวิตที่ไว้แค่ออกงาน

หลายคน เลือกคู่ชีวิต ที่จะพาตัวเองสุขสบาย จนลืมนึกไปว่า การอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความสวยความหล่อไม่นานก็เสื่อมคลาย …

จงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดา แต่รู้จักช่วยทำมาหากิน ดีกว่าคู่ชีวิตที่ไว้แค่ออกงาน Read More