July 02, 2022
Home Tag Archives: รัฐมนตรี

Tag Archives: รัฐมนตรี

ครม.อนุมัติ คนละครึ่ง เฟส 4 เริ่มใช้เดือนมีนาคมนี้

ครม.อนุมัติ คนละครึ่ง เฟส 4 เวลา 2 เดือน เริ่มใช้เดือนมีนาคม-เมษายนนี้ พร้อมบอกเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รักษากำลังซื้อทางเศรษฐกิจ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โครงการในเดือนมี.ค.-เม.ย.65 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รักษากำลังซื้อและทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ   แหล่งที่มา : khaosod เรียบเรียงโดย : baansuann.com