รั ฐ เสนอเงินให้ 45 ล้าน แต่เจ้าของบ้านต่อรองจะเอา 1.3 พันล้าน

การพัฒนาบ้านเมืองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะได้อย่างราบรื่น ทำให้บ้านเก่าในท้องถิ่นต้องเผชิญ ช ะ ต า ก …

รั ฐ เสนอเงินให้ 45 ล้าน แต่เจ้าของบ้านต่อรองจะเอา 1.3 พันล้าน Read More

ใครเป็นหนี้ ไม่ได้จ่าย อ่านด่วน รัฐออกประกาศช่วยเรื่องการชำระหนี้

เมื่อไม่นานมานี้ ทางนางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย …

ใครเป็นหนี้ ไม่ได้จ่าย อ่านด่วน รัฐออกประกาศช่วยเรื่องการชำระหนี้ Read More