June 27, 2022
Home Tag Archives: มหาดไทย

Tag Archives: มหาดไทย

“นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย แจกโฉนดที่ดิน ให้กับชาวจังหวัดนครพนม

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับโครงการดี ๆ ที่ทางสำนักงานที่ดินสาขานาหว้า ได้แจกโฉนดที่ดิน ให้กับชาวจังหวัดนครพนม หลังจากรอคอยมานานกว่า 20 ปี เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 17 ก.ค. 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย มท.2 พร้อมด้วยนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน, ผวจ.นครพนม, นายกอบ จ.นครพนม ร่วมเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาหว้า (ใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการมาติดต่อราชการกับสำนักงานที่ดิน ต่อมานายนิพนธ์ รมช.มท. และคณะได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 150 แปลง ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สืบเนื่องจาก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2539 ราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้เรียกร้องเพื่อให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ โดยได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของตนโดยอาศัยที่ไม่มีหลักฐาน แต่ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากตรวจสอบพื้นที่แล้วปรากฏว่า …