July 03, 2022
Home Tag Archives: พระบิด

Tag Archives: พระบิด

“หมอปลา” บุ ก ร ว บ “พระบิดา” ตั้งสำนักเเปลก

วันนี้เราจะมาติดตามกรณีที่ “หมอปลา” ควง “พ่อเมืองชัยภูมิ” บุกสำนักประหลาดอ้างเป็นพระบิดาของทุกศาสนา ให้คนกิน ปั ส ส า ว ะ อุ จ จ า ร ะ  เ ส ม ห ะ เเละ ขี้ ไ ค ล รักษๅโรค ผงะเจอร่างผู้เสีຍชีวิต 11 ราย อ้างรอขึ้นสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.65 หมอปลา กันจอมพลัง ประสาน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ สำนัก ป ร ะ ห ลา ด  ในพื้นที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อ้างตัวเองว่าเป็นพระบิดาของทุกศาสดา โดยจากการเข้าตรวจสอบภายในสำนัก พบเจอร่างผู้เสีຍชีวิตถึง 11 ราย โดยมีการอ้างว่า รอการขึ้นสวรรค์ …