July 02, 2022
Home Tag Archives: พระที่นั่ง

Tag Archives: พระที่นั่ง

ในหลวงและพระราชินี เสด็จฯ เปิดรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ข้าราชการ และประชาชนจำนวนมากเฝ้าฯรับเสด็จ โดยทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย โดยมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ประทับพระราชอาสน์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร …