July 03, 2022
Home Tag Archives: พนักงานขับรถ

Tag Archives: พนักงานขับรถ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับพนักงานจำนวน 100 อัตรา

ข่าวดี ทาง การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกมาประกาศรับพนักงาน สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าทำงาน โดยเปิดรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานขับเรือ พนักงาน รปภ. และคนชำนาญงานโดยแต่ลำตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร, มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล ปฏิบัติงานเป็นการประจำ : สำนักงานกลางจังหวัดนนทบุรี / กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง / โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ จังหวัดขอนแก่น / ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ตำแหน่งพนักงานขับรถ มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป ปฏิบัติงานเป็นการประจำ : กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง / เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี / เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ตำแหน่งพนักงานขับเรือ อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร ,มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายกลลำน้ำชั้นสองขึ้นไป ปฏิบัติงานเป็นการประจำ : เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง พนักงาน รปภ. อายุไม่เกิน 35 …