July 02, 2022
Home Tag Archives: ฝ่าน้ำขึ้นสูง

Tag Archives: ฝ่าน้ำขึ้นสูง

บุรุษพยาบาล ฝ่าน้ำขึ้นสูง ช่วยเหลือหญิงเจ็บท้อง

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวสุดประทับใจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รายงานเรื่องราวความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3607 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อบต.เสาหิน และครู รร.เพียงหลวง 11 ได้เข้าช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ ณ หย่อมบ้านห้วยปู ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลังได้รับแจ้งจากนายบุญช่วย วงศ์ปางคำ พนักงานสุขภาพชุมชนประจำหมู่บ้านเสาหิน ว่ามีหญิงตั้งครรภ์ ทราบชื่อคือ นางสุบือ ไม่มีนามสกุล อายุ 23 ปี มีอาการเจ็บครรภ์ นาน 9 ชั่วโมง แต่ไม่คลอด นายพลชัย ผาติรัตน์สิริกุล พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.สล่าเชียงตอง ร่วมกับทีมช่วยเหลือ จึงรีบเดินทางลงพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ ร่วมกันทำคลอดจนสำเร็จ ปลอดภัຍทั้งแม่ และเด็ก โดยทารกเป็นเพศหญิง ร่างกายแข็งแรง อวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอด และการเลี้ยงดูบุตรแรกคลอด โดยรพ.สต.สล่าเชียงตอง ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลติดตามอาการโดยใกล้ชิด และกองร้อยทหารพรานที่ 3607 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย คอยให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแล้ว สำหรับการคลอดฉุกเฉินในครั้งนี้ เกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยหย่อมบ้านห้วยปู เป็น 1 …