June 27, 2022
Home Tag Archives: ผ่อน

Tag Archives: ผ่อน

เร่งธนารักษ์ ปัดฝุ่นที่ดินราชพัสดุ สร้างที่อยู่ให้ราชการผ่อนไม่เกิน 3 พัน

ข่าวดีสำหรับข้าราชการ เมื่อ รมช.คลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ ได้หารือร่วมกับผู้บริหารกรมธนารักษ์ ให้เร่งดำเนิยการนำที่ดิน ราชพัสดุ ที่ทิ้งร้าง ทั่วประเทศมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยพัฒนาที่ดินในรูปแบบโครงการต่างๆ และเป็นไปตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการพลเรือนในราคาเหมาะสม ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน การดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีการเตรียมเปิดตัวโครงการและเปิดให้จองที่พักอาศัยช่วงปลายเดือน ก.ค. 2563 หรือต้นเดือน ส.ค. 2563 ในระยะแรก เปิดให้จอง 800-1,000 ยูนิต ใน 10 จังหวัด ทั่วประเทศ ในระยะที่ 2 อีก 5,000-10,000 ยูนิต ซึ่งมอบหมายให้กรมธนารักษ์ไปหาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเร่งให้ไปสำรวจที่ดินราชพัสดุทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อดูว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ไม่น้อยกว่า 10,000-40,000 ยูนิต ซึ่งข้าราชการสามารถอยู่อาศัยระยะยาวได้นาน 30 ปี ผ่อนชำระผ่าน ธอส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ผ่อนชำระราคาไม่เกิน 2,000-3,000 บาทต่อเดือน ละสามารถโอนสิทธิเปลี่ยนมือระหว่างข้าราชการด้วยกันได้ ถือเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง …