July 05, 2022
Home Tag Archives: ผู้ประกอบการ

Tag Archives: ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่ตรวจ ร้านปลาหมึกย่างชื่อดัง ติดราคาไม่ชัดเจน แถมราคาแพง

หลายครั้งที่เราจะเห็นตามงานวัดหรือตลาดที่มีการขๅย หมึกย่าง หน้าตาน่าทานแต่ราคาแพงแทบไม่กล้าซื้อ แถมบางร้านติดป้ายไม่ชัดเจน เหมือนเป็นกลลวงลูกค้า ล่าสุดเฟสบุ๊ก Kongrit Sanguansin ได้โพสต์การทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กวดขันการถือปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยระบุว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กวดขันการถือปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน การถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่ ตั้งจุดจำหน่ายสินค้าปลาหมึกย่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 6 จุดจำหน่าย ปรากฏว่า 1. เป็นลักษณะรถเร่จำหน่ายปลาหมึกย่างภายใต้ชื่อ “XXXXX” ตั้งจุดจำหน่ายบริเวณริมทางหลวง ขาเข้าและขาออก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ บริเวณตำบลบ้านโตก บริเวณหน้าตลาดนัดคลองถม บริเวณตำบลท่าพล ฯลฯ 2. จากการสอบถามผู้รับจ้างจำหน่ายสินค้า แจ้งว่ามีจุดจำหน่ายในลักษณะดังกล่าว กระจายไปแทบจะทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 3. สำนักงานฯ ได้เตือนให้ตัวแทนผู้ประกอบการค้า ณ จุดจำหน่ายติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายโดยถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการได้ดำเนินการติดป้ายแสดงราคาจำหน่าย/ปรับเปลี่ยนป้ายที่ไม่ชัดเจน ให้ผู้บริโภคสามารถเห็นได้ง่าย 4. ขอความร่วมมือตัวแทนผู้ประกอบการ …