July 03, 2022
Home Tag Archives: ผู้ช่วยบัญชี

Tag Archives: ผู้ช่วยบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศรับพนักงาน สมัครวุฒิ ปวช./ปวส.

ข่าวดี การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ออกประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี สัญญาจ้าง 2 ปี โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี – ปฎิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา / อัตราค่าจ้างรายเดือน 12,690 บาท – ปฎิบัติงานศูนย์ศูนย์บริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทลุง ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา / อัตราค่าจ้างรายเดือน 12,690 บาท – ศูนย์บรการลูกค้า ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท  สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ – อายุไม่เกิน …