Home Tag Archives: ผลิตถุงลม

Tag Archives: ผลิตถุงลม

แบกไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก 305 ชีวิต

ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ หลายบริษัท แบกไม่ไหว ต้องยอมจัดโครงการสมัครใจ ลาออก เพื่อให้คนที่พร้อมได้ลาออก เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท สหเซเรน จำกัด ในเครือสหพัฒนพัฒน์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งผลิตถุงลมนิรภัย ได้จัดโครงการนี้เช่นเดียวกัน มีพนักงานจำนวนมากมาเข้าแถวยื่นเรื่องโครงการสมัครใจลาออกจากงาน จากการสอบถามสรุปความได้ว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำและช่วงโควิด-19 โรงงานได้รับผลกระทบออเดoร์จากตลาด จึงให้พักงานพนักงานและไม่มีการทำงานล่วงเวลา ล่าสุด ทางบริษัทฯ ได้มีประกาศแจ้งเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการสมัครใจลาออกจากงาน ในโครงการ “ออกจากด้วยความเต็มใจ” จำนวน 305 คน โดยพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัททันที การจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์พักร้อนคงเหลือ บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายได้อื่น ๆ รวมอยู่ในยอดจ่ายเงินเดือน ใบสลิปเงินเดือนจะใช้ร่วมกับการจ่ายเงินเดือนปกติ แต่จะแยกจ่ายจากช่องเงินเดือนปกติ ไม่รวมกันเป็นก้อน เพื่อให้พนักงานเช็คได้ในวันที่ 28 ส.ค. จะมีเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม มาชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน หรือเกษียณอายุและการใช้สิทธิสมัครประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40 และอื่นๆให้กับพนักงานที่สมัครใจลาออก ในส่วนของหนังสือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด บริษัทจะดำเนินการออกเอกสารแจ้งทางสำนักงานประกันสังคมปราจีนบุรีให้ พนักงานไม่ต้องถือหนังสือเลิกจ้างเลิกจ้างไปยื่นที่ประกันสังคม กรณียื่นว่างงาน เงินพิเศษ สำหรับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิดังนี้ พนักงานที่มีอายุงานไม่ครบ 1 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 30 วัน …