July 05, 2022
Home Tag Archives: ปลดล็อค

Tag Archives: ปลดล็อค

ครบ 28 วันแล้ว ศบค.แจ้งประเทศไทยไม่มีคนติดเชื้อ ลุ้นหนัก กิจการปลดล็อคเฟส 5

อย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ทั่วโลกเจอวิกฤตโควิด -19 เข้าถาโถมกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสโควิด -19 จนทำให้ใครหลาย ๆ คนเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน ซึ่งข้อมูลจากทั่วโลก ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 11.53 น. เปิดเผยว่า มีผู้ป่วຍสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 9,051,398 มีผู้เสีຍชีวิต 470,795 คน ในจำนวนนี้มีผู้รักษาหายแล้ว 4,841,935 ราย โดยสหรัฐอเมริกายังคงครองอันดับหนึ่งของโลกที่มียอดผู้ป่วຍสะสมพุ่งไปถึง 2,356,657 ราย รองลงมาคือบราซิลที่มียอดผู้ป่วຍสะสมที่ 1,086,990 ราย อันดับสามเป็นรัสเซียอยู่ที่ 584,680 ราย อันดับสี่เป็นอินเดียที่ 426,910 ราย อันดับที่ห้าตกเป็นของสหราชอาณาจักรที่ 304,331 ราย อันดับที่หกเป็นสเปนที่ 293,352 ราย อันดับเจ็ดเป็นเปรูมีผู้ป่วຍสะสมอยู่ที่ 254,936 ราย อันดับที่แปดเป็นชิลีที่ตัวเลข 242,355 ราย อันดับที่เก้าเป็นอิตาลีที่ 238,499 ราย …