ประชาชนเฮ ถึงไม่ได้เป็นข้าราชการ ประกอบอาชีพอิสระ ก็มีสิทธิรับบำนาญได้

วันนี้เรามีเรื่องราวน่ารู้มาฝากทุกคน เป็นกรณีที่ กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ วัยทำงานที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. ออมเงินไว้เพื่อใช้หลังอายุ …

ประชาชนเฮ ถึงไม่ได้เป็นข้าราชการ ประกอบอาชีพอิสระ ก็มีสิทธิรับบำนาญได้ Read More