นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวัง เสียงเฮลั่นริมโขง บั้งไฟพญานาคลอยขึ้นฟ้าเป็นชุด

เป็นประจำทุกปี ที่นักท่องเที่ยว จะเฝ้ารอชม บั้งไฟพญานาค ในวันออกพรรษา และปีนี้ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจ่างมานอชมบั้งไฟพญานาคลอยขึ้นฟ้า …

นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวัง เสียงเฮลั่นริมโขง บั้งไฟพญานาคลอยขึ้นฟ้าเป็นชุด Read More