ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงรับสั่ง ควรคิดถึงประชาชนที่เดือดร้อน กลัวอดยากกันไปหมด

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวภายหลังจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา เห็นชอบแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพักในประเทศไทยได้ 270 …

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงรับสั่ง ควรคิดถึงประชาชนที่เดือดร้อน กลัวอดยากกันไปหมด Read More