ข้าวเปลือกราคาตก ชาวนาสีเองขๅยเองที่ริมถนน เผยกำไรดีกว่าขๅยให้โรงสี

ข้าวเปลือกราคาตก ชาวนาสีเองขๅยเองที่ริมถนน ได้กิโลกรัมละ 33-37 บาท ได้ราคากว่าขๅยให้โรงสี ทั้งยังแนะนำเพื่อสีข้าวขๅยเอง …

ข้าวเปลือกราคาตก ชาวนาสีเองขๅยเองที่ริมถนน เผยกำไรดีกว่าขๅยให้โรงสี Read More