เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ แบงก์ทหารไทย” เปิดรับสมัครพนักงาน เงินเดือนสูงสุด 80,000 บาท

วันนี้เรามีข่าวดีมาบอก เป็นเรื่องราวหลังการแก้ไขปัญหาการว่างงานของรัฐบาล ด้วยการจัดทำแพลตฟอร์ม www.ไทยมีงานทำ.com ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและสมัครงาน การจ้างงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพ ตามมาตรการของรัฐบาลภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท

ล่าสุด เราได้ตรวจสอบประกาศรับสมัครงานของของบริษัทเอกชน ผ่าน www.ไทยมีงานทำ.com ในเมนูค้นหางานทั่วไป พบว่าธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB ได้ลงประกาศรับสมัครงานด้านไอทีไว้หลายอัตราเงินเดือน 30000 ถึง 80000 บาท ดังนี้

Business Analyst (BA) อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 30000 บาท อัตราที่รับสมัคร 1 อัตรา

IT Security อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 80000 บาท อัตราที่รับสมัคร 1 อัตรา

IT Manager อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 80000 บาท อัตราที่รับสมัคร 1 อัตรา

Project Manager (PM) อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 40000 บาท อัตราที่รับสมัคร 2 อัตรา

กราฟิกดีไซน์ อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 30000 บาท อัตราที่รับสมัคร 2 อัตรา

System Analyst (SA) อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 50000 บาท

Software Tester อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 30000 บาท อัตราที่รับสมัคร 2 อัตร

Application Support/Helpdesk อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 30000 บาท อัตราที่รับสมัคร 2 อัตรา

IT Support/Technical Support อัตราเงินค่าจ้างต่อเดือน 30000 บาท อัตราที่รับสมัคร 2 อัตรา

สำหรับ www.ไทยมีงานทำ.com เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรม ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาตำข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัครที่สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา และการจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะที่มีอยู่

แหล่งที่มา: dailyliveexpress

เรียบเรียงโดย baansuann.com