ในหลวง ทรงห่วงใยราษฎร โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เหตุก๊าซบึ้ม

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวดี ๆ หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุบัติภัย จากเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติบึ้มในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. เวลา 11.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว

ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อก๊าซธรรมชาติบึ้มในพื้นที่ตำบลเปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน วัดเปร็งราษฎร์บำรุง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบึ้ม เกิดข้นเมื่อวันที่ 22 ต.ค. เวลาประมาณ 12.30 น. ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 34 หลังคาเรือน

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 66 ราย สถานีตำรวจภูธรตำบลเปร็งได้รับความเสียหาย จำนวน 1 แห่ง รถยนต์เสียหาย จำนวน 62 คัน รถจักรยานยนต์ 59 คัน และมีผู้เสีຍชีวิตจากอุบัติภัยดังกล่าว จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบการเหตุการณ์ดังกล่าว ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ตลอดพูดคุยให้กำลังใจ เสร็จแล้ว องคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และโรงพยาบาลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน ไปมอบกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัยดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้รับทราบด้วย

แหล่งที่มา: bangkokbiznews

เรียบเรียงโดย baansuann.com