ชื่มชม แม่พิมพ์ของชาติ วัย 63 อาสาสอนฟรี หลังเกรียณไม่ขอรับค่าตอบแทน

นับว่าเป็น แม่พิมพ์ ของชาติที่น่าชื่นชม เมื่อคุณครูท่านหนึ่งอาสาสอนนักเรียนต่อแม่ตัวเองจะเกรียณอายุราชการแล้ว ที่โรงเรียนวัดลั่นทม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง คุณครูท่านนี้สอนหลังเกรียณมาได้ 2 ปีเต็มแล้ว โดยไม่ได้รับเงินค่าจ้าง

นางอุบล โตลาภหรือ แม่ครูอุบล แม่พิมพ์ของชาติวัย 63 ปี ยังคงทำหน้าที่สอนหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพ ฯลฯ ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 แม้จะเกษียณอายุราชการมา 2 ปีแล้ว ด้วยหัวใจที่ยังเป็นครู และกำลังที่ยังคงมีเพื่อสอนให้ความรู้แก่เด็กๆ

ครูอุบลกล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ติดต่อให้มาทำการสอน แต่ตนก็ตัดสินใจอาสามาสอนเองโดยไม่รับเงินค่าตอบแทนใดๆ แม้ทางโรงเรียนจะได้ทำเรื่องเสนอไปทางเขตการศึกษาให้ได้รับค่าจ้าง

แต่ตนก็จะแบ่งเงินนั้นครึ่งหนึ่ง เพื่อบริจาคให้กับทางโรงเรียนได้เอาไปใช้ประโยชน์ ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอน และว่าจ้างครูมาเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนวัดลั่นทมนั้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียน 100 คน ครูผู้สอน 9 คน

“มันคือความภาคภูมิใจของคนเป็นครู” ครูอุบลกล่าว เธอเล่าถึงความสุขเมื่อครั้งได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ เป็นแพทย์ ทหาร ครู หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ และยังคงจะเดินทางมาสอนให้ความรู้เด็กๆ ต่อไปด้วยใจรัก

แหล่งที่มา : thousandreason.com

เรียบเรียงโดย : baansuann.com