แม็คโคร ใจดี รับซื้อผลผลิตระยะยาว ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ

ข่าวดีสำหรับเกษตรกร ที่อยากมีรายได้สม่ำเสมอ แม็คโคร รับซื้อผลผลิตระยะยาว โดยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน

ได้ส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรอย่างมาก แม็คโคร จึงร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร

ด้วยการใช้กลยุทธ์ ตลาดนำการเกษตร สนับสนุนการกระจายสินค้าผ่านสาขาของแม็คโคร สู่ผู้ประกอบการร้านอาหาร พร้อมยกระดับคุณภาพให้ผลผลิตมีความสม่ำเสมอและขๅยได้ราคา

สิ่งที่แม็คโครสามารถช่วยได้มากคือ การเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีการซื้ออย่างสม่ำเสมอในปริมาณมากเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ สร้างโอกาสในการขๅยผลผลิตให้เกษตรกรได้มากกว่า

โดยเผือกหอม จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลหรเทพ จังหวัดสระบุรี เป็นสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกที่แม็คโครรับซื้อผ่านความร่วมมือดังกล่าว (ล็อตแรกจำนวน 5,000 กิโลกรัม) สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้อย่างทันที

แม็คโคร และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้วางกรอบความร่วมมือในระยะยาว ให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดอย่างยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตรอื่นๆ ด้วยในลำดับต่อไป ซึ่งในแต่ละปีแม็คโครรับซื้อสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักผลไม้

มีการรับซื้อในปี 2562 เป็นปริมาณมากกว่า 170,000 ตัน คาดว่าในปี 2563 จะรับซื้อผักผลไม้ได้ในปริมาณมากกว่า 200,000 ตัน จำนวนนี้รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย กลุ่มสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน จำนวน 16 กลุ่มทั่วประเทศ และมีสมาชิกเกษตรกรมากกว่า 7,700 ครัวเรือน

แหล่งที่มา : chokyonline.com ,thansettakij.com

เรียบเรียงโดย :baansuann.com