แบกไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก 305 ชีวิต

ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ หลายบริษัท แบกไม่ไหว ต้องยอมจัดโครงการสมัครใจ ลาออก เพื่อให้คนที่พร้อมได้ลาออก เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท สหเซเรน จำกัด ในเครือสหพัฒนพัฒน์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งผลิตถุงลมนิรภัย ได้จัดโครงการนี้เช่นเดียวกัน

มีพนักงานจำนวนมากมาเข้าแถวยื่นเรื่องโครงการสมัครใจลาออกจากงาน จากการสอบถามสรุปความได้ว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำและช่วงโควิด-19 โรงงานได้รับผลกระทบออเดoร์จากตลาด จึงให้พักงานพนักงานและไม่มีการทำงานล่วงเวลา

ล่าสุด ทางบริษัทฯ ได้มีประกาศแจ้งเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการสมัครใจลาออกจากงาน ในโครงการ “ออกจากด้วยความเต็มใจ” จำนวน 305 คน โดยพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัททันที การจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินเพิ่มพิเศษ

สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์พักร้อนคงเหลือ บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายได้อื่น ๆ รวมอยู่ในยอดจ่ายเงินเดือน ใบสลิปเงินเดือนจะใช้ร่วมกับการจ่ายเงินเดือนปกติ แต่จะแยกจ่ายจากช่องเงินเดือนปกติ ไม่รวมกันเป็นก้อน

เพื่อให้พนักงานเช็คได้ในวันที่ 28 ส.ค. จะมีเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม มาชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน หรือเกษียณอายุและการใช้สิทธิสมัครประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40 และอื่นๆให้กับพนักงานที่สมัครใจลาออก

ในส่วนของหนังสือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด บริษัทจะดำเนินการออกเอกสารแจ้งทางสำนักงานประกันสังคมปราจีนบุรีให้ พนักงานไม่ต้องถือหนังสือเลิกจ้างเลิกจ้างไปยื่นที่ประกันสังคม กรณียื่นว่างงาน

เงินพิเศษ สำหรับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิดังนี้ พนักงานที่มีอายุงานไม่ครบ 1 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 30 วัน ของค่าจ้างคิดเป็นอัตรารายวัน และเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 90 วันของค่าจ้าง คิดเป็นอัตรารายวัน และเงินเพิ่มพิเศษ 15,000 บาท

พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 240 วัน ของค่าจ่างรายวัน และเงินพิเศษ 20% ของเงินช่วยเหลือพนักงานที่มีอายุงาน 6ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 วันของค่าจ้าง และเงินเพิ่มอีก 20% ของเงินช่วยเหลือ

พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 วัน ของค่าจ้างรายวัน และเงินพิเศษอีก 20% และพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือ 400 วัน เงินเพิ่มพิเศษอีก 20% ของเงินช่วยเหลือ

 

แหล่งที่มา : amarintv.com, news.trueid.net

เรียบเรียงโดย : baansuann.com