แนะนำวิธีต่อใบขับขี่ 2563 ต้องใช้อะไรบ้าง หมดอายุเกินกี่ปี


อย่างที่เรา ๆ ท่าน ๆ ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ตอนนี้หมดยุคใบขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้อาจจะดีหน่อยที่มีแบบตลอดชีพให้ไม่ต้องวุ่นวายกับการคอยต่ออายุ แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจะต้องคอยต่อทุก ๆ 2 ปี หรือ 5 ปี ใบขับขี่รถส่วนบุคคลนั้นสำคัญมากเวลาจะขับรถไปไหนมาไหนหากไม่พกไว้หรือไม่มีถือว่า ผิดกฎหมาย

อีกอย่างข้อดีของการต้องคอยไปต่อคือ จะได้รู้ว่ายังจำเป็นต้องใช้รถอยู่ บางคนได้ใบขับขี่ตลอดชีพไปแล้ว แต่ไม่ได้ขับรถนานจนกลายเป็นขับไม่เป็นไปเลยก็มี สำหรับปี 2563 นี้ ระบบระเบียบในการ ต่อใบขับขี่ มีอะไรบ้างมาอ่านกันได้เลย

เวลาจะต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคลนั้นจะต้องต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน สำหรับใบขับขี่ 5 ปี ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนเพิ่ม 50 ข้อ หากเกิน 3 ปี จะได้สอบใหม่ทั้งหมด รวมถึงจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วย

และเวลาในการอบรม คือ 2 ชั่วโมง สำหรับคนที่จะต่อจากชั่ วคราวเป็น 5 ปี นั้นจะต้องต่อล่วงหน้า 60 วัน ถ้าหมดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะได้สอบข้อเขียนใหม่แต่ถ้าเกิน 3 ปี ก็ได้สอบใหม่ทั้งหมด

สำหรับเอกส ารสำคัญที่จะต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี นั้นจะต้องใช้ ใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคลฉบับจริง (ใบเดิม) และบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้u จากนั้นนำไปต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านคุณได้เลย

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่

1. ทำการตรวจสอบเอกส ารให้เรียบร้อยว่าเอามาครบทุกอย่างไหม จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ

2. ทำการยื่นเอกส ารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยจะมี การทดสอบหลายอย่าง เช่น ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นสำหรับการขับรถ ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง เป็นต้น

3. ต่อด้วยเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง

4. จ่ายค่ าธรรมเนียมและถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ใหม่

5. รับใบขับขี่อันใหม่ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

การต่อใบขับขี่แบบชั่วคราวเป็น 5 ปี

เอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้นั้นมี ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง และบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้u อย่าลืมทำการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าไปด้วยสำหรับกรณีที่รู้ว่าจะต้องได้สอบใหม่แน่ ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 5 ปี

1. เริ่มตรวจสอบเอกสารตัวเองให้เรียบร้อยว่าเอามาครบหรือไม่ จากนั้นออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ ตามด้วยการยื่นเอกสารเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต่าง ๆ

เช่น ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณไฟจราจร ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง เป็นต้น

2. ทำการชำระค่าธรรมเนียม และเข้าไปถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ใหม่

3. รับใบขับขี่ ก็เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้เลย

ในส่วนของค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตขับขี่นั้นจะรวมแล้วตกที่ 505 บาท โดยมีค่าใบคำขอ 5 บาท ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท เป็นต้น

ต่ออายุใช้เวลาเพียง 1 วันก็เสร็จยกเว้นได้สอบใหม่ และควรไปในเวลาทำการแนะนำให้ไปตั้งแต่เช้าจะได้เสร็จเร็ว ๆ โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

ใบอนุญาตขับขี่รถนั้นสำคัญมาก ๆ เพราะเป็นเครื่องหมายว่าคุณได้ผ่านการทดสอบการขับรถที่ถูกต้องมาแล้ว พอได้มาก็อย่าลืมพก ก่อนจะหมดอายุอย่าลืมต่อให้เรียบร้อยกฎหมาย มีก็ควรจะเคารพจะได้ไม่มีปัญหาให้วุ่นวายตามมา ใครที่ใบขับขี่ใกล้จะหมดอายุแล้วไปทำการต่อกันได้เลยที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน

แหล่งที่มา: autodeft

เรียบเรียงโดย baansuann.com