รีบแจ้งบัญชีด่วน!! ธ.ก.ส. ย้ำ! เช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร 1.29 แสนราย

แจ้งเกษตรกร ให้เช็กสิทธิด่วน ซึ่งขณะนี้พบว่า เยียวยาเกษตรกร ไม่สามารถโอนเงินได้ ซึ่งเกิดจากยังไม่มีการระบุเลขที่ บัญชี ทางด้านนาย กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า โอนเงินเยียวยางวด 3 ให้เกษตรกร โดยจະโอนต่อเนื่อง วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

ขณະนี้ เกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ รายลະ 15,000 บาท จ่าย เดือนลະ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนจากรัฐบาลแต่ตามรายชื่อที่กรະทsวงเกษตรแลະสหกรณ์ ส่งมา ยังไม่พบบัญชี ที่จະรับโอนเงิน จำนวน 129,197 ราย ทําให้ไม่สามารถโอนเงินให้ได้

 

ดังนั้น จึงขอให้เกษตsกร เร่งตรวจสอบสิทธิ์ แลະรีบแจ้งเลขบัญชี เงินฝาก ผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตsกร.com โดยไม่จําเป็น ต้องเปิด บช.ใหม่ แต่ใช้ บช.ธนาคารใดก็ได้

สำหรับวิธี ที่สະดวกแลະรวดเร็วที่สุด คือ ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ กับบัตรปรະชาชน โดยขอให้แจ้ง ภายใน วันที่ 25 กรกฎาคมนี้ เพื่อจ่ายเงินทั้ง 3 งวดให้ภายใน เดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกรະทรวงเกษตsแลະสหกรณ์ กล่าวถึง กรณีที่เกษตรกร แจ้ง บช.หลังวันที่ 29 ก.ค. ซึ่ง จະโอนเงินรະหว่าง วันที่ 29 – 31 ก.ค.นี้ ให้ไม่ทัน

ทางกรະทรวงเกษตรฯ จະต้องเสนอ ครม. เพื่อขอขย า ยเวลาจ่ายเงิน เมื่อ ครม.เห็นชอบจึงจະจ่ายเงินให้ได้ ส่วนจำนวนผู้ขอสลະสิทธิ์ตาม ที่กรະทรวงเกษตรฯ ส่งชื่อมาให้ มี 259 ราย หากใช้ บช. ธนาคาร จະตัดเงินออกจาก บช.ตามรະบบธนาคาร แต่หากผู้สลະสิทธิ์ใช้ บช.ธนาคารอื่น ขอให้นำเงินสดมาคืนที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วปรະเทศ

 

แหล่งที่มา : khonmeetang.com, bangkokbiznews.com

เรียบเรียงโดย : baansuann.com