ยอดขๅยห้าง-ร้านสะดวกซื้อลดลง หลังงดแจกถุงพลาสติก แนะแจกถุงกระดาษ ถุงย่อยสลายได้แทน

เมื่อไม่นานมานี้ ทางหอการค้าไทย ได้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งพบว่า ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก จนทำให้ยอดขๅยลดลง เพราะผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าให้น้อยชิ้นลง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้นำถุงผ้าติดตัวมาด้วย

จากเดิมผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้วางแผนว่าจะซื้ออะไร เดิมเมื่อเข้าร้านค้าหรือห้าง หากเห็นอะไรที่ชอบก็จะซื้อตอนนั้นเลย แต่หลังจากรณรงค์อย่างเข้มข้นให้เลิกแจกถุงพลาสติก ทำให้ลูกค้าลดจำนวนการซื้อ

ดังนั้น ภาคเอกชนคงต้องร่วมกันหามาตรการจูงใจผู้บริโภคซื้อสินค้ากันต่อไป เบื้องต้นจะส่งเสริมให้ใช้ถุงกระดาษ, ถุงพลาสติกบางที่ย่อยสลายได้ รวมถึงแจกถุงขยะแทนการแจกถุงพลาสติกทั่วไป เพื่อให้ผู้บริโภคนำถุงไปใส่ขยะก่อนที่จะนำขยะไปทิ้ง เป็นต้น

แหล่งที่มา: เรื่องเล่าเช้านี้

เรียบเรียงโดย baansuann.com