ปกครองเผยค่าใช้จ่ายลูก เรียนฟรีไม่มีจริง คาดโรงเรียนอื่นก็น่าจะเช่นเดียวกัน

เรียนฟรี ไม่มีอยู่จริงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้ปกครองต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการเปิดเผยใบเสร็จรับเงินของ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในใบเสร็จเป็นจำนวนเงินจำนวนหนึ่ง ทางเพจ Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ได้เผยรายละเอียดต่างๆไว้ดังนี้

เพื่อนในวงการ ส่งตัวอย่างค่าใช้จ่ายเปิดเทอมที่พ่อ-แม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะที่อื่นๆ ก็มีคล้ายแบบนี้ นโยบาย เรียนฟรี.. อาจมีแค่ค่าเทอม-ค่าบำรุงการศึกษาแต่ในภาพมีผู้ปกครอง ต้องจ่ายอะไรอีกบ้าง ..

1. เงินทำบุญต่อปีการศึกษา = 50 บาท

2. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย อบรมคุณธรรม = 200 บาท

3. เงินประกันชีวิต ต่อปีการศึกษา = 200 บาท

4. เงินบริจาคสนับสนุนการเรียนคอมฯ และปรับบริบทโรงเรียน = 500 บาท .. คือค่าอะไร??

5. เงินพัฒนาสนับสนุนพัฒนาการจัดบริบทโรงเรียน /จ้างพนักงานทำความสะอาดต่อภาคเรียน = 300 บาท เงินค่าเครื่องหมายลูกเสือ / ค่าบำรุง = 40 บาท เงินค่าเสือกีฬาสี / ค่าอาหารจัดกิจกรรมกีฬาสี = 300 บาท

รวม = 1,590 บาท

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี. เปิดสอน ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. มีจำนวนนักเรียน. ประมาณ 200 คน บุคลากรครู รวม 20 คน

 

แหล่งที่มา : เฟซบุ๊ก Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน

เรียบเรียงโดย :baansuann.com