ชาวเน็ตยกมือสาธุ! หลังเฟี้ยวฟ้าว เผยถ่ายภาพพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่ 109

เป็นประเด็นที่โด่งกังมากกรณีที่มีข่าวสร้างสตอรี่ถูกหวยเพื่อลวงประชาชนให้ซื้อของขลัง สำหรับนักแสดงสาว เฟี้ยวฟ้าว ซึ่งพอข่าวออกไป ก็มีการวิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่างหลากหลาย พร้อมตั้งคำถามว่าสาวเฟี้ยวฟ้าวหลอกลวงประชาชนให้เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ จนสาวเฟี้ยวฟ้าว ต้องออกมาไลฟ์สดชี้แจงด้วยน้ำตานองหน้า พร้อมย้ำว่าข่าวทั้งหมดเป็นความเท็จและตนบริสุทธิ์ใจจริงๆ

ล่าสุด สาวเฟี้ยวฟ้าว ยังคงเดินหน้าทำดี ปฏิบัติธรรมสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่ 109 เพื่อให้สำเร็จลุล่วง และได้โพสต์ภาพปาฏิหารย์ที่เกิดขึ้นเห็นกับตา แบ่งปันให้กลัยาณมิตรทุกคนได้ดู ได้ชม พร้อมระบุว่า

ปๅฏิหาริย์เกิด แสงเงาพระพุทธเจ้า ตามฤกษ์ตามชัย เหล่าทวยเทพ และพระสงฆ์ ตลอดถึง กัลยาณมิตร ตลอดถึงข้าพเจ้า และ มารดา ที่ร่วมสร้างด้วยความรักความศรัทธา ด้วยใจที่บริสุทธิ์เต็มมากล้น ในการสร้างกุศล

สิ่งที่อิมได้ถ่ายทอดสู่กัลยาณมิตรทุกๆ ท่านนั้น ล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น และเป็นบุญตาแท้ๆแท้ๆ ที่ได้เห็นท่านเสด็จ เพื่อโปรดมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวง แสงเงาพระพุทธเจ้า แสงที่เห็นนี้เป็นของจริง เรื่องจริง ที่อยู่ด้านหลัง พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่ 109 ของโลก


ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตของข้าพเจ้า ก็พึ่งได้เห็นความมหัศจรรย์ ที่แสดงให้เห็น ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีจริงๆ แท้ๆ เพราะอย่างนั้น พระธรรมที่พระพุทธองค์ ให้ไว้เราควรระลึกและปฏิบัติอยู่เสมอ อย่าได้ขาด คือ เรามีกรรมเป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด เราจะทำกรรมอันใดไว้ ดี หรือ ชั่ว เป็นบุญ หรือ เป็นบาป เราต้องได้รับผลกรรมนั้นๆ

เพราะอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงน้อมรับเป็นสะพานบุญ เพื่อให้กัลยาณมิตรนั้นๆได้สร้างคุณงามความดียิ่งๆขึ้นไป จิตที่ดี คิดดี อยู่เสมอๆ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ปาฏิหๅริย์มีจริง ทุกอย่าง คือ เรื่องจริง อนุโมทนาบุญเน้อ

 

แหล่งที่มา : siamstreet.com

เรียบเรียงโดย : baansuann.com