เปิดรับสมัครแรงงานเกษตร ไปทำงานที่อิสราเอล เงินเดือน 5.5 หมื่น

ข่าวดี ทางกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานเกษตร ไปทำงานที่อิสราเอล เงินเดือน 5.5 หมื่น สมัครง่ายๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 15-25 พฤจิกายนนี้

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร และคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน”

โดยรมว.แรงงาน เผยว่า นายกรัฐมนตรี งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อมีงานทำ นำรายได้ ต่างประเทศมาพัฒนาตนเองหรือต่อยอดกิจการ

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15-25 พฤจิกายนนี้ จะมีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  มีสัญชาติไทย

2. เพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร

3. เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ย.25 – 25 พ.ย.41

4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

5. ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล

5. ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด

6. ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/ เลี้ยงสัตว์)

กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อดำเนินการสมัครให้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-245-0978, 02-245-9430 และ 02-245-0890

 

แหล่งที่มา : khaosod

เรียบเรียง : baansuann.com