เช็กสิทธิ์ มาตราการเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน รอบที่ 2

เช็กสิทธิ์ มาตราการเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน รอบที่ 2 สำหรับพื้นที่ ที่จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th

ซึ่งหลังจากที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายกรอบวงเงินสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงนั้น

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ เข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุด

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยื่นทบทวนสิทธิ

 

แหล่งที่มา : ไทยนิวส์ออนไลน์

เรียบเรียงโดย : baansuann.com