“เครื่องประดับ” งดงามคู่พระบารมี ที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงมอบให้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันนี้เราขอนำเสนออีกหนึ่งความงดงามและความโดดเด่นในพระสไตล์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมทุกครั้งของการปรากฏพระองค์ สำหรับ “เครื่องถนิมพิมพาภรณ์” หรือ “เครื่องประดับ”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเครื่องประดับองค์นั้น เป็นองค์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเคยสวมใส่ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งได้รับคำชื่นชมและสร้างความประทับใจให้กับเหล่าพสกนิกร จากความตื่นตาตื่นใจในความงดงามและความล้ำค่าของเครื่องประดับองค์เก่าแก่

อีกทั้งราวกับว่าได้ย้อนวันเวลา เพื่อหวนคิดถึงการได้ชื่นชมพระสิริโฉมอันสง่างามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในโอกาสนี้ จึงขอรวบรวมเครื่องประดับองค์สำคัญเหล่านั้น ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเคยสวมใส่ในอดีต และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงได้รับพระราชทานพระราชานุญาตสวมใส่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญ

1. พระนพรูปหงส์คาบหยาดเพชร

หรือ เข็มกลัดหงส์เพชร เป็นเครื่องประดับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชนิยมนำมาประดับพระอังสา (ไหล่) ร่วมกับฉลองพระองค์ชุดไทย

ซึ่งเราได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงประดับเข็มกลัดหงส์เพชรที่พระอังสาเช่นกัน ครั้งเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

2. พระปั้นเหน่งทับทิมล้อมเพชร

เราได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระปั้นเหน่งทับทิมล้อมเพชรองค์นี้ จากพระฉายาลักษณ์สุดตราตรึงใจ ครั้งทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิ เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นายเชิน ดู ฮวาน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2524

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระปั้นเหน่งองค์นี้ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

3. พระปั้นเหน่งดารานพรัตน์

หรือ พระปั้นเหน่งนพเก้า เป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับล้ำค่าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสวมใส่ในโอกาสสำคัญบ่อยครั้ง

ซึ่งเราได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระปั้นเหน่งองค์นี้ในพระราชพิธีสำคัญ 3 ครั้งแล้ว ครั้งแรกคือในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ครั้งต่อมาคือในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และครั้งล่าสุดคือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

4. พระปั้นเหน่งเพชร 9 เม็ด

จากพระฉายาลักษณ์นี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระปั้นเหน่งเพชร ซึ่งฝังเพชรขนาดใหญ่ 9 เม็ด พร้อมรัดพระองค์ทองคำฝังเพชรขนาดใหญ่ 2 เม็ด

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระปั้นเหน่งองค์นี้ ครั้งเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

5. พระกุณฑลมรกต

พระกุณฑลมรกตองค์นี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสวมใส่ออกงานสำคัญบ่อยครั้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคราวที่เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสวมใส่พระกุณฑลมรกตองค์นี้ ครั้งเสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

6. สร้อยพระศอทับทิม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสร้อยพระศอทับทิมองค์นี้ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อทรงร่วมงานฉลองพระราชพิธีรัชดาภิเษกของสุลต่านอิสมาอีล เปตราแห่งกลันตัน ซึ่งทรงครองราชย์ครบ 25 ปี เมื่อปี 2547

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสร้อยพระศอองค์นี้ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของนายโฆเซ การ์เรรัส นักร้องโอเปร่าชื่อดังระดับโลก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

เครื่องประดับเหล่านี้ นับเป็นมรดกตกทอดอันล้ำค่าแห่งราชวงศ์ไทย ถือเป็นบุญตาที่พสกนิกรชาวไทยมีโอกาสได้ยลโฉมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงทำหน้าที่สืบสาน รักษา และต่อยอดความงดงามได้ดียิ่งนัก…ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

แหล่งที่มา : praew

เรียบเรียงโดย baansuann.com