เกณฑ์ทหารนราธิวาส วันที่ 2 ไม่ต้องจับใบดำใบแดง มีคนสมัครเต็มจำนวน

วันนี้เราจะมาติดตามเหุตการณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการของ อ.ศรีสาคร และอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสประจำปี 2563

ซึ่งทำการคัดเลือกเป็นวันที่ 2 โดยเป็นการคัดเลือกอำเภอศรีสาคร 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประกอบด้วยตำบลซากอ ตะมะยูง ศรีสาคร เชิงคีรี กาหลง ศรีบรรพต ซึ่งเป็นชายไทยอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับหมายเรียกจำนวนทั้งสิ้น 403 ราย

ในส่วนของอำเภอสุไหงโกลก วันนี้เป็นวันแรกของการคัดเลือกโดยแบ่ง 2 ตำบล คือ ตำบลสุไหงโก-ลกและตำบลปูโยะ ซึ่งเป็นชายไทยอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับหมายเรียกจำนวนทั้งสิ้น 449 ราย

ปรากฎว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้บรรดาชายไทยที่ได้รับหมายเรียกเดินทางเข้ารับการคัดเลือกอย่างคึกคัก ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการคัดเลือกฯ เป็นวันที 2 โดยจะมีการจับใบดำและใบแดงในช่วงบ่ายของวันที่ 24 ก.ค. 63 ด้วย โดยมี พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเลือกทหาร

พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า สำหรับภาพรวมในปีนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีชายฉกรรจ์ที่ได้รับหมายเรียก และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกินจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นผลดีที่ชายไทยได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างดีที่สุด ทุกคนมีความเข้าใจในหน้าที่และความสำคัญของการเป็นของทหาร รวมถึงความมั่นคงในชีวิตด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าทำการคัดเลือกทหารกองเกินในปีนี้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง ก็อนุโลมให้ไปรักษาตัวให้เรียบร้อยก่อน 1 ปี จึงจะเข้าทำการคัดเลือกทหารอีกครั้ง และขอให้มั่นใจว่าการคัดเลือกทหารปีนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบนโยบาย โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ ให้โอกาส และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการแก่ทหารกองประจำการ ด้วยการจัดสรรโควตาให้กับทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณสมบัติ มีอุดมการณ์

ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบภาควิชาการจากกองทัพภาค และกรมยุทธศึกษาทหารบก ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และเมื่อจบหลักสูตรจะสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบก

ซึ่งการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ บริหารจัดการสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข การแบ่งโซนพื้นที่ ดำเนินการตรวจเลือกให้กระชับ รวดเร็ว

มีการคัดกรองโรคและจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น

โดยหน่วยตรวจเลือกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในค่ายทหารหรืออาคารอเนกประสงค์ประจำอำเภอ ซึ่งจะมีการทำความสะอาด กำจัดเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์ เตรียมหน้ากากให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกสวมใส่ตลอดการตรวจเลือก กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยแพทย์ทหาร หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแยกการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองปกติจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเลือกต่อไปคือ การเรียกชื่อและตรวจสอบเอกสาร พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย การแยกประเภทบุคคล การวัดขนาดร่างกาย การจับสลากใบดำ-ใบแดง

แหล่งที่มา: songkhlatoday

เรียบเรียงโดย baansuann.com