ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ช่วยเหลือคนยากจน 50,000 ครัวเรือน นาน 5 เดือน

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดตามกรณี เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่ากัมพูชาได้เพิ่มครอบครัวยากจนกลุ่มใหม่ อีก 50,000 ครัวเรือน ส่งผลให้จำนวนครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเกิน 610,000 ครอบครัว แล้วจนถึงปัจจุบัน

เราทุ่มเงินไป 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 761 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนกว่า 560,000 ครอบครัว (ในเดือนมิถุนายน) และเพิ่มเป็น 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 887 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม) หลังจากเราพบครอบครัวยากจนกลุ่มใหม่อีก 50,000 ครอบครัว ฮุนเซนกล่าวระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในจังหวัดตาแก้วทางตอนใต้ของประเทศ

ฮุนเซนเสริมว่า บรรดาหน่วยงานท้องถิ่นจะยังเดินหน้าเพิ่มจำนวนครอบครัวที่ถูกจัดให้เป็นครอบครัวยากจน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนรัฐบาลกัมพูชาเปิดตัวโครงการจัดสรรเงินช่วยเหลือสำหรับครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19

โดยครอบครัวยากจนในกรุงพนมเปญและจังหวัดต่างๆ จะได้รับเงินช่วยเหลือต่อเดือน ครอบครัวละ 30 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 950 บาท) ผ่านโครงการดังกล่าว ขณะที่ครอบครัวยากจนในพื้นที่ชนบทจะได้รับเงินช่วยเหลือ 20 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 630 บาท) นอกจากนี้ สมาชิกครอบครัวยากจนแต่ละคนจะได้รับเงินอีก 4-13 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 120-400 บาท) แตกต่างกันตามพื้นที่ที่อาศัย

ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 4-10 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 120-310 บาท) แตกต่างกันตามพื้นที่ที่อาศัย

โครงการนี้เป็นความช่วยเหลือทางสังคมในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 และคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นาน 5 เดือน และฮุนเซนเสริมว่า จนถึงขณะนี้ กัมพูชาตรวจพบผู้ป่วຍโควิด-19 ทั้งสิ้น 197 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วຍจากต่างประเทศ และไม่มีรายงานผู้ป่วຍเสีຍชีวิต ส่วนผู้ป่วຍหายดีอยู่ที่ 140 ราย และผู้ป่วຍที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่ 57 ราย

แหล่งที่มา: perdpong

เรียบเรียงโดย baansuann.com