ออมสินปล่อยสินเชื่อให้อาชีพอิสระ ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

ออมสินปล่อยสินเชื่อให้อาชีพอิสระ ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ส่วนกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

 รายละเอียดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมีดังนี้

1. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ขณะนี้ยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท

สินเชื่อฉุกเฉินผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

–  ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

–  เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

–  มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

–  มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

–  ไม่ต้องใช้หลักประกัน

2. ส่วนโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผู้กู้ต้องมีคุณบัติดังนี้

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

 

แหล่งที่มา : ธนาคารออมสิน

เรียบเรียงโดย : baansuann.com