รัฐบาลอนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” ไม่สำเร็จ รอรับเงินได้เลย

บนโลกออนไลน์ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้มีรับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

รอรับเงินประมาณ 1 เดือน รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย

จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท

โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน

แหล่งที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

เรียบเรียงโดย baansuann.com