สุดเอือม พระยืนบิณฑบาต ยืนที่เดิมทุกวันไม่ไปไหน เเถมยังกลับวัดสาย

ชาวบ้าน สุดเอือม หลังเจอพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนบิณฑบาต โดยที่ไม่เดินไปไหน จะยืนอยู่กับที่ จองที่เดิมทุกวัน ซ้ำยังกลับวัดสาย ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นทนไม่ไหววอนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าตรวจสอบ

มีการร้องเรียนจากประชาชนและได้มีการถ่ายคลิปเพื่อขอให้ตรวจสอบถึงความไม่เหมาะสมของพระภิกษุสงฆ์ กลุ่มหนึ่งที่มายืนบิณฑบาต ซึ่งชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้ออาหารบริเวณตลาดสวนหลวง ซอยจุฬาฯ 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจากข้อมูลคือ มีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 2-3 รูป ออกรับบิณฑบาตและยืนบิณฑบาตบริเวณตลาดสวนหลวง ซ.จุฬาฯ18 เป็นเวลานาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนกระทั้งเวลา 09.00 น. ถึงจะเดินทางกลับวัด ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย

ก่อนหน้านี้ได้มีข้อร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรณีการบิณฑบาตของพระสงฆ์ ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย

เช่นการบิณฑบาตก่อนอรุณ การกลับวัดเกินเวลาที่กำหนด รับบิณฑบาตมากเกินความจำเป็น หรือถ่ายเทอาหารให้บุคคลภายนอก นั่งหรือยืนปักหลักบิณฑบาตบริเวณหน้าร้าน

โดยมีพฤติกรรมที่ชาวบ้านรับไม่ไหวอีกคือนำอาหารที่ได้รับมาให้ร้านจำหน่ายต่อ รวมทั้งเมื่อบิณฑบาตแล้ว อาหาร ดอกไม้ ธูปเทียนที่ไม่นำกลับวัดทิ้งไว้ข้างทางเป็นต้น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแก่สมณวิสัย ทำให้ผู้ที่ใส่บาตรและผู้ที่พบเห็นเสื่อมความศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์

ซึ่งการกระทำของพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวจะเห็นอยู่เป็นประจำทุกวัน จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระวินัยสงฆ์ และเป็นการสร้างศรัทธาให้กับชาวพุทธ

 

 

แหล่งที่มา : tnews.co.th

เรียบเรียงโดย :  baansuann.com