สินเชื่อเงินกู้ จากธนาคารไทยเครดิต ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

สินเชื่อเงินกู้ จากธนาคารไทยเครดิต ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ สินเชื่อกู้ง่าย พ่อค้าแม่ค้ายังกู้ได้ วงเงินกู้ยืม สูงสุดที่ 200,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนต่อยอดธุรกิจหรือเงินหมุนเวียน

 วงเงินกู้ยืม กู้ยืมเงินได้สูงสุดที่ 200,000 บาท

จุดเด่น

– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

– สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

– อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติสมัคร

– เป็นบุคคลธรรมดา

– สัญชาติไทยเท่านั้น

– อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป

– เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่ๅนั้น

– มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ๅนั้น

– มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น

– มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้

– สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

 

 

แหล่งที่มา : bang-jaab

เรียบเรียงโดย : baansuann.com