สินเชื่ออิ่มใจ จากธนาคารออมสิน ลงทะเบียนง่ายๆ ผ่านแอพ

สินเชื่ออิ่มใจ จากธนาคารออมสิน ลงทะเบียนง่ายๆ ผ่านแอพ เปิดมาตรการสินเชื่อดีๆ จากทางธนาคารออมสิน เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่ออิ่มใจ

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

รายละเอียดสินเชื่ออิ่มใจ

– อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

– หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

– ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท

– ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ : ให้บริการผ่าน Mobile Application “MyMo”

วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

1. เข้าไปที่ หน้าเว็บไซต์ “ธนาคารออมสิน” เลือกเมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” หรือ คลิกที่นี่

2. อ่านรายละเอียด และเลือกยินยอมให้ธนาคารจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

3. กรอกข้อมูลต่างๆ ตามความจริง ให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานรูปถ่ายสถานประกอบการและเอกสารการเป็นเจ้าของ

4. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ โดยวิธีตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้น สินเชื่ออิ่มใจ ทำได้ดังนี้

– คลิกที่นี่ เพื่อธีตรวจสอบผลการพิจารณา

– กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกด “ตรวจสอบ”

5. หากผลการพิจารณาผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะสามารถสมัครขอสินเชื่ออิ่มใจได้ทางแอพพลิเคชั่น “มายโม่” (Mymo)

6. อนุมัติและทำสัญญาในแอพพลิเคชั่น “Mymo”

ทั้งนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คอลเซนเตอร์ธนาคารออมสิน 1115

 

แหล่งที่มา : bangkokbiznews

เรียบเรียงโดย : baansuann.com