สินเชื่อออมสิน ปล่อยกู้สูงสุด 300,000 บาท ลงทะเบียนผ่านเว็บ

สินเชื่อออมสิน ปล่อยกู้สูงสุด 300,000 บาท ลงทะเบียนผ่านเว็บ ทางธนาคารออมสินยื่นมือช่วยอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

เงื่อนไข สินเชื่อเงินกู้ออมสิน 300,000 บาท

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อเงินกู้ออมสิน สูงสุด 300,000 บาท

– เข้าไปที่ www.gsb.or.th สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

–  เลือก ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข

– กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

– อัพโหลดเอกสารประกอบการขอสินเชื่อตามหมวดอาชีพของท่าน

– สุดท้ายให้กด ยืนยัน ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และกดปุ่มลงทะเบียน และรอการติดต่อกลับจากธนาคารออมสิน

 

แหล่งที่มา : springnews

เรียบเรียงโดย : baansuann.com