สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 150,000 ผ่อน 4,000 อนุมัติง่าย

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 150,000 ผ่อน 4,000 อนุมัติง่าย สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 15,000 ถึงสูดสุดที่ 1 ล้านบาท ไม่ต้องค้ำ

 วงเงินกู้ยืม สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคุลค้ำประกัน ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเป็นเงินก้อน 

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

– บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

– เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

– มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

– มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 เอกสารสมัครสินเชื่อ

– บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

– สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

– บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

– หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

 

แหล่งที่มา : bang-jaab

เรียบเรียงโดย : baansuann.com