สมัครออมเงินกับกอช. รัฐสะสมสมทบเงินให้ สูงสุด 1,200 ต่อปี

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่น่าสนใจอย่างมาก สมัครออมเงินกับกอช. รัฐสะสมสมทบเงินให้ สูงสุด 1,200 ต่อปี ไม่บังคับต้องออมเท่ากันทุกเดือน

 สำหรับคุณสมบัติผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. มีดังนี้

มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี ได้แก่ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ที่ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้นเริ่มต้นออมขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมได้รับเงินสมทบทันทีในเดือนถัดไป

สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ที่ได้รับ มีดังนี้

ประโยชน์ที่ 1 ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิกแต่ละคน

– ช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท

– ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท

– ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ประโยชน์ที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบที่นำไปลงทุน และรับประกันผลตอบแทน

ประโยชน์ที่ 3 ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

ผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติ สมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน

 

แหล่งที่มา : brighttv

เรียบเรียงโดย : baansuann.com