ศบค.ไฟเขียว 6 กลุ่ม 5 ประเทศ เผยเงื่อนไข เป้าหมายต่างชาติเข้าประเทศได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้ ประเทศ ต้องปิด ไม่ให้บุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาได้ แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงถึงการผ่อนคลายระยะที่ 5 ว่า

ส่วนคนที่จะเข้ามาในประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าไทย 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาติทำงานหรือไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร

2.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3.คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย

4.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตาม

5.นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

6.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ

 

แหล่งที่มา : siamnews.com, pptvhd36.com

เรียบเรียงโดย : baansuann.com