ชมความงดงามของวัด ชลบุรี และ พม่า ความเหมือนที่แตกต่าง

วัด เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างให้สวยงามมากขึ้นในยุคปัจจุบัน หลายคนชอบไปเที่ยววัดนอกจากชมความงดงามแล้ว ยังเป็นที่ที่สงบ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธได้ดีเลย วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมความงามของ 2 วัด ที่คล้ากันมาก อย่าง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง และวัดในประเทศไทยของเรา คือวัด วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ชาวมอญและชาวพม่า ถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากอง

จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวลสถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ซึ่งเราสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล

นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดของตัวเอง จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สวยงามมาก


วัดบุญญาวาส อำเภอ บ่อทอง ชลบุรี เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางป่าที่สงบเงียบ เน้นการปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อชล สุภัทโท เป็นสถานที่ที่ดูแล้วยิ่งใหญ่ อลังการ แต่เงียบสงบอีกทั้งยังมีวิวที่สวยงามอีกด้วย

มีความคล้ายกัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


ความคิดเห็นจากชาวเน็ต มีความคล้ายกัน

ชลบุรี หามุมดีๆสวยกว่านี้


พม่างดงามมาก


สวยงามทั้งสองวัดเลย เห็นแล้วอยากจะไปเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองวัดมีความคล้ายกัน ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ สัดส่วนการสร้าง และการตกแต่งในรายละเอียดของส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป้ฯเจดีย์ หรือหลังคา

 

แหล่งที่มา :  เฟซบุ๊ก Aiyakan Panyawong

เรียบเรียงโดย : baansuann.com