พระไม่ทิ้งโยม “วัดเขาพระทอง” ช่วยซื้อผลไม้จากชาวสวน มาแปรรูปแจกจ่าย

เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งทั้งทางกายทางใจเลย เมื่อ วัดเขาพระทอง ที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยพระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสวัด รับซื้อ มังคุดและทุเรียนจากชาวบ้าน หลังราคาตก

ทางวัดได้จัดต้ังโครงการ วัดเขาพระทองรับ มังคุด ทุเรียน และผลไม้ของชาวบ้าน เพื่อนำมาแปรรูป เป็นผลไม้กวน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของญาติโยมชาวสาวนผลไม้ ในพื้นที่ อำเภอชะอวดและอำเภอใกล้เคียง

โดยทางวัด และคณะกรรมวัดฯ ร่วมกันแปรรูปมังคุด และทุเรียน เป็นมังคุดกวน ทุเรียนกวน ซึ่งเป็นการถนนอมอาหารอย่างหนึ่ง โดยใช้สูตรโบราณตั้งแต่รุ่นคุณปู่ คุณย่า เป็นการใช้ภูมิปัญญาการเก็บรักษาผลผลิตผลไม้

เมื่อทำเสร็จแล้วทางวัดจะแจกจ่ายให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด พร้อมกับขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา สามารถสมทบทุนปัจจัยสนับสนุนซื้อมังคุดกวนหรือทุเรียนกวนสูตรโบราณที่พระสงฆ์ร่วมกันปรุงขึ้น

 

แหล่งที่มา : onbnews

เรียบเรียงโดย : baansuann.com