วัดที่ไม่รับเงินบริจาคสร้างโบสถ์วิหาร เปิดโครงการ “ซูเปอร์มาร์เก็ตคนยาก” ช่วยเหลือชาวบ้านให้พอมีกิน

หลายคนเลือกที่จะทิ้งของใช้ต่าง ๆ ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว แต่ยังสภาพดีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ แต่พระท่านหนึ่ง เล็งเห็นประโยชน์จากของมือสองที่หลายคนเรียกว่าขยะ จนได้นำมาเปิดโครงการซุปเปอร์มาเก็ตคนยาก เป็นที่รวมสินค้าราคาถูก ให้ประชาชนทั่วไปได้ได้เข้ามาจับจ่ายซื้อของ เพื่อให้ดำรงชีวิตต่อไปได้

นี่คือโครงการดี ๆ ของพระพยอม ซึ่งท่านได้นำสังฆทาน และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากมายจนเหลือพอ เปิดโครงการ “ซุปเปอร์มาเก็ตคนยาก” ให้ชาวบ้านได้มาหาซื้อสินค้าราคาถูก เพราะเป็นสิ่งของที่ได้มาจากการรับบริจาค ราคาขๅยจึงถูกมาก เป็นการสงเคราะห์คนในสังคมได้อย่างดี

โครงการซุปเปอร์มาเก็ตคนยากจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน เกิดจากความตั้งใจของ “พระพยอม กัลยาโณ” พระนักพัฒนาผู้เป็นที่เคารพของชาวบ้าน

จากศรัทธาของญาติโยมที่มีจิตกุศลเข้ามาร่วมบริจาคปัจจัย และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่มูลนิธิ พระพยอมได้จัดแจกให้แก่ชาวบ้านในรูปแบบต่าง ๆ

เช่น มอบเป็นรางวัลแก่ผู้ทำความดี ให้เป็นกำลังใจแก่คนงานที่มีความขยัน และลด เลิก ละจากอบายมุข ด้วยการจัดทำซุปเปอร์มาเก็ต ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย และกรรมกรทั่วไปที่ยากจน โดยสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

แม้จะไม่มีเงินก็ซื้อได้ ด้วยการมาช่วยพัฒนาวัดตามความสามารถ ท่านก็จะให้จับจ่ายซื้อสิ่งของตามต้องการ การช่วยเหลือเช่นนี้ เป็นการสอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเงิน และสิ่งของที่ผู้ใจบุญบริจาคให้

“…หากได้รับการช่วยเหลือที่ง่ายเกินไป สิ่งนั้นจะดูด้อยค่า ไม่สมกับน้ำใจที่ญาติโยมให้มา สิ่งของที่ได้มาโดยยากลำบาก ย่อมทำให้เกิดความทะนุถนอมและมีค่า”

ขณะเดียวกันก็ต้องการช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการยืดอายุการใช้งานสิ่งของต่าง ๆ ให้อยู่กับเราไปนาน ๆ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิวัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สิ่งของที่รับบริจาค

– เฟอร์นิเจอร์เก่า

– เสื้อผ้าและของใช้เก่า

– ขยะรีไซเคิล

– สิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด

ช่องทางการรับบริจาค

– แผนกรับของบริจาค มูลนิธิวัดสวนแก้ว

– รถรับบริจาคของวัดสวนแก้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ชมคลิป

แหล่งที่มา : Urban Creature

เรียบเรียงโดย baansuann.com