แห่ลงทะเบียนบัตรทอง สปสช. รับกระทบ 2 ล้านคน เร่งเสริมคลินิกคู่สัญญาเพิ่ม

จากกรณีที่ตรวจพบการทุจริต บัตรทอง ทำให้ทาง สปสช. ได้ยกเลิก คลินิกอบอุ่น ทำให้กระทบสิทธิผู้ใช้บัตรทองจำนวนมาก จนต้องมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิใหม่ โดยที่ที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่มีประชาชนจำนวนมากมาลงทะเบียนกัน

โดยส่วนใหญ่ของประชาชนที่มาเนื่องจากไปสถานพยาบาลเดิมของตนเองแล้วไม่ได้รับการรักษา และได้รับการแจ้งว่า ไม่อาจให้บริการต่อไปได้อีก จึงทำให้ต้องมาติดต่อสำนักงานเขต

น.ส.ภาวนา ใจเสงี่ยม ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ กล่าวทางสำนักงานเขตได้เปิดให้บริการประชาชนลงทะเบียนเปลี่ยนสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา รวม 7 วันแล้วโดยเบื้องต้น จัดคิวบริการ 100 -200 คน แต่ประชาชนเพิ่มจำนวนมากขึ้น มากกว่าวันละ 300 คน

โดยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ มีประชาชนอาศัยกว่า 180,000 คน และ ทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมด. โดยการจัดทำบัตรคิวก็เปิดจองคิวล่วงหน้าจนถึง 28 ก.ย. แล้ว ส่วนการแนะนำเลือกสถานพยาบาลประสานเจ้าหน้าที่ สปสช. ดำเนินการเอง เนื่องจากเกรงผิดพลาด

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. ลงพื้นที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เช่นกัน โดยขอโทษประชาชนถึงความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และระบบซึ่งจะพยายามเร่งจัดหาคลินิกมารองรับประชาชนให้เร็วที่สุด

เบื้องต้นมีคลินิกมาสมัครร่วมเป็นคลินิกคู่สัญญาเพิ่มเติม อีก 10-20 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่า 1-2 เดือนจะสามารถหาคลินิกทดแทนได้ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหา

ยอมรับ มีประชาชนได้รับกระทบจำนวนมาก เกือบ 2 ล้านคน ทั้งนี้ พยายามแก้ไขปัญหาทั้งการจัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วઈ ดึงฐานข้อมูล ประวัติการรักษาพยาบาลของคนไข้ มาไว้กับฐานข้อมูลของสปสช. แล้ว เพียงประชาชนเซ็นต์ชื่อยินยอมเปิดเผยข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องไปขอเวชระเบียนที่สถานพยาบาลเดิม และไม่ต้องเสียเงิน

ส่วนการรักษาระหว่างที่จัดไม่ได้สถานพยาบาล ประชาชน สามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางสปสช. และเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ในกรณีไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นในระบบหลักประกันสุขภาพ

นพ.ศักดิ์ชัย เปิดเผยผลการประชุมหารือกับผู้บริการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา ถึงแนวทางการจัดบริการในพื้นที่ กทม. กรณีที่ สปสช.ยกเลิกสัญญาคลินิกเอกชนที่ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. จะขยายบริการปฐมภูมิในพื้นที่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายเชื่อมกับคลินิกในพื้นที่ ทั้งคลินิกทำงานในเวลา นอกเวลา คลินิกเฉพาะทาง คลินิกทั่วไป

เพื่อรองรับประชาชนสิทธิบัตรทองที่หน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2563 โดยทางสำนักอนามัย กทม. จะช่วยตรวจสอบในเรื่องคุณภาพบริการ และจะรับดูแลบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันทั้งหมดในเขต

2. สปสช.จะดำเนินการเซ็นสัญญากับคลินิกเอกชนรายใหม่ เพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ ปรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคลินิกเข้าร่วมให้บริการให้มากขึ้น ตลอดจนพิจารณาปรับอัตราจ่ายชดเชยบริการให้คลินิกให้เหมาะสมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงที่ยังไม่สามารถจัดระบบบริการปฐมภูมิให้กับประชาชนเพื่อลงทะเบียนหน่วยบริการประจำได้ กทม.จะช่วยสื่อสารกับประชาชนว่าหน่วยบริการใดบ้างที่ให้บริการได้ ทั้งบริการแบบผู้ป่วઈนอกและผู้ป่วઈใน โ

ทั้งนี้ สปสช.ย้ำว่า ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. ขณะนี้ยังไม่ต้องลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลใหม่ สปสช.จัดให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษ สามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับ สปสช.ได้ทุกแห่ง

 

แหล่งที่มา : comkonthai.com, matichon.co.th

เรียบเรียงโดย : baansuann.com