เฮ! ราคายางทะลุโลละ 60 บาท สูงสุดรอบ 3 ปี จากความต้องการจีนเพิ่ม

ชาวสวนยางยิ้มออก หลัง ราคายาง สูงขึ้นทะลุกิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 2 เดือน โดยเนื่องมาจากความต้องการในตลาดโลก และ จีน เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ คนจีนยังหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแทนรถโดยสารสาธารณะ เป็นผลให้ล้อยางจำหน่ายเพิ่มขึ้น ล่าสุดยอดการใช้ยางพาราในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าแล้ว ขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่ 2 วงเงินประมาณ 3.3 หมื่นล้าน จะใช้งบประมาณลดลงมากกว่า 2 หมื่นล้าน แต่คาดว่าคงยังต้องมีโครงการ เพราะที่ผ่านมาราคายางตกต่ำ และโครงการใช้ราคาย้อนหลัง 1 เดือนมาคำนวณ

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคายางพาราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เกิดจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลoดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี

สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมรับซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรกรเป็นวัสดุในการปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางพาราในประเทศและสร้างสมดุลราคายางพาราให้เหมาะสม การส่งเสริมเหล่านี้ที่ทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น

 

แหล่งที่มา : thaihitz.com, khaosod.co.th

เรียบเรียงโดย : baansuann.com