รองสารวัตรวิศาล ผู้ปิดทองหลังพระ ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กกว่า 10 โครงการ

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ทุกคนมาติดตามเรื่องราวการทำความดีกว่า 6 ปี ของ ร.ต.อ.วิศาล ศรีแก่นจันทร์ หรือ “ผู้กองวิ” ตำรวจผู้มีหัวใจเพื่อเด็กและเยาวชน คอยเป็นทั้งพ่อ-พี่ชาย-ครู-เพื่อนของเด็ก ๆ เพื่อให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มาเสมอ

ปัจจุบันนี้ ร.ต.อ น้ำดีท่านนี้ก็เพิ่งได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ในวันที่ 20 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2563

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร.ต.อ.วิศาล ได้พยายามผลักดันโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดยโสธรกว่า 10 โครงการ เพื่อพัฒนาความคิด ความเข้มแข็งทางจิตใจ และคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในพื้นที่

โดยผลงานที่เด่นชัดที่สุด คือการส่งเด็ก ๆ นักเรียนจากจังหวัดยโสธรผู้ด้อยโอกาส ให้นั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรก ไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย

แม้บางครั้งจะมีอุปสรรคจนต้องควักเงินส่วนตัวออกมาใช้จ่ายเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง แต่เขาก็ไม่เคยบ่นท้อหรือเหนื่อຍถอดใจเลยแม้แต่น้อย

ร.ต.อ.วิศาล ได้รับรางวัลสาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ท่านได้กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวทำให้ตนเองมีกำลังใจในการทำความดี เพื่อสร้างผู้ใหญ่และบุคลากรที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป

“แม้คนจะบอกให้หยุด ให้เลิกทำ ทำไปก็ไม่ได้อะไร แต่ด้วยหัวใจที่ต้องการเห็นเด็กๆ ได้รับโอกาสให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม จึงไม่เคยนึกยอมแพ้เลย”

แหล่งที่มา : dailynews

เรียบเรียงโดย baansuann.com