เจ้าของร้านคาเฟ่ กลางเมืองเชียงใหม่ ยื่นฟ้องสหรัฐอเมริกา เหตุโควิดระบาดหนัก

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องราวของเจ้าของร้านอู๋คาเฟ่ ภายในศูนย์อาหารดีเคปาร์ค กลางเมืองเชียงใหม่ ยื่นฟ้องสหรัฐอเมริกา ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ข้อหาเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดระบาดหนัก พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเศวต เวียนทอง เรียกค่าเสียหาย จำนวนเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามค่าเสียหายจริงที่ปิดกิจการในช่วงเกิดโรคระบาดดังกล่าว และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคือวันที่ 26 มิ.ย.2563 ไปจนกว่าจำเลยจะชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้โจทย์เสร็จสิ้นจนครบถ้วน

นายเศวต กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ตนฟ้องร้องสหรัฐอเมริกา เพราะตนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และตนในฐานะโจทย์ทราบว่า จำเลยคือประเทศสหรัฐอเมริกา จากที่มีข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ จำนวนมากที่ได้รับมาและเก็บไว้แล้วว่า สหรัฐอเมริกาเป็นผู้แพร่เชื้อระบาดทำให้รัฐบาลไทย

โดยที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ จ.เชียงใหม่ ทำธุรกิจเจ้าของร้านอาหาร ได้รับผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นผลทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ปิดร้านอาหารทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ร้านของตนซึ่งเปิดร้านอาหาร ชื่ออู๋คาเฟ่ ส่งผลกระทบทำให้ขาดรายได้ เป็นเวลา 3 เดือน ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่

นายเศวต เจ้าของร้านอู๋คาเฟ่ เปิดเผยอีกว่า การที่ตนได้ยื่นฟ้องจำเลยครั้งนี้เนื่องจากต้องการให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง หลังเกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เป็นต้นมานั้น ตนและรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์การค้าดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนหนัก

ต้องการให้เป็นคดีตัวอย่าง เจ้าของธุรกิจในประเทศไทยเห็นเป็นตัวอย่าง เพราะถือว่าเป็นการฟ้องศาลรายแรกของประเทศไทยซึ่งตนเชื่อว่า ถ้าหากมีการฟ้องและมีการพิจารณาคดี ชนะจะมีผู้ประกอบการและอีกหลายประเทศที่จะฟ้องประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกร้องความเสียหายด้วยดังกล่าว

แหล่งที่มา: varietyded

เรียบเรียงโดย baansuann.com