ยืมเงินด่วนจาก ธ.ก.ส. สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้รายละ 5 หมื่น

ยืมเงินด่วนจาก ธ.ก.ส. สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้รายละ 5 หมื่น ยืมเงินด่วน สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขการกู้เงิน

– วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่เบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้
ลูกค้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร

–  ผ่านการพัฒนาและมีใบรับรองหรือหลักฐานการพัฒนา / อบรมตามที่กำหนด

วงเงินกู้

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

 

 

แหล่งที่มา : nationtv

เรียบเรียงโดย : baansuann.com